În data de 11.07.2022, la sediul Ministerului Investițiilor si Proiectelor Europene, a fost semnat contractul de finanțare pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada 2014-2020”, cod SMIS 152614, în valoare totală de 531.454.250,67 lei. Proiectul este cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020, in cadrul Axei Prioritare 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2. – Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației.

Obiectivul general al proiectului este de a îmbunătăți infrastructura de apa si canalizare în localitățile din aria de operare a Ecoaqua S.A. Aria din proiect cuprinde 32 de UAT-uri din Călărași si Ialomița, la care se adaugă Județul Călărași prin Consiliul Județean Călărași, după cum urmează: Budești, Călărași, Chirnogi, Chiselet, Crivat, Dor Mărunt, Dorobanțu, Frumușani, Fundulea, Independenta, Lehliu Gara, Lehliu, Luica, Nana, Oltenița, Plătărești, Șoldanu, Spanțov, Ulmu, Vasilați, Ileana, Belciugatele, Tămădău Mare, Lupșanu, Nicolae Bălcescu, Coșereni, Gârbovi, Grindu, Reviga, Urziceni, Manasia si Alexeni.

În data de 25.10.2022, la sediul Primăriei Orașului Fundulea,  ECOAQUA S.A., in  calitate de Beneficiar, împreună cu  ASOCIEREA ACVATOT S.R.L. &  ZMC TRADING S.R.L. (Liderul asocierii fiind ACVATOT S.R.L.), in calitate de Antreprenor, au semnat Contractul de lucrări CL3 – „Înființarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă în Orașul Fundulea și Comuna Ileana. Extinderea rețelelor de canalizare în Orașul Fundulea”.

Durata de execuției a contractului de lucrări CL3 este de 36 luni de la data emiterii Ordinului Administrativ de începere a lucrărilor, la care se adaugă perioada de garanție.

Valoarea contractului de lucrări CL3 este de 61.398.936,02 lei, fără T.V.A.

ECOAQUA S.A. a emis ordinul administrativ de începere pentru contractul de lucrări CL3 si a predat amplasamentul către antreprenori în data de 01.02.2023.

La evenimentul prin care s-a efectuat predarea amplasamentului către antreprenori au participat: Directorul General al ECOAQUA S.A. Călărași – dl. Eduard Grama, Vicepreședintele Consiliului Județean Călărași – dl. Ion Samoilă, Subprefectul Județului Călărași – dl. Eugen Ilie, Primarul Comunei Ileana – dl. Corneliu Alexandru, Primarul Orașului Fundulea – dl. Dorobanțu Dorel, Dirigintele de șantier (ACVATOT S.R.L) – dl. Copoiu Niculae, Managerul de proiect din cadrul  ECOAQUA S.A – dra. Valentina Stroe, precum si reprezentanții proiectantului ROMAIR CONSULTING S.R.L.

Finalizarea lucrărilor pentru extinderea și modernizarea rețelei publice a sistemului de alimentare cu apă curentă din cadrul Comunei Ileana, precum și din cadrul Orașului Fundulea, va contribui semnificativ la îndeplinirea obiectivelor privind calitatea apei destinate consumului uman și epurarea apelor uzate.

 20 total views,  1 views today

By

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Generated by Feedzy